Počítačové siete

Sme skúsený a spoľahlivý tím, ktorý Vám rád pomôže s otázkou riešenia Vašej počítačovej siete. Pri jej realizácii poskytujeme nasledujúce služby:

  • Analýza potrieb zákazníka 
  • Analýza súčasnej siete, ak existuje
  • Zhotovenie projektu a cenového rozpočtu
  • Montáž a technická realizácia
  • Meranie a certifikácia
  • Záručný a pozáručný servis

V súčasnej dobe je prenos a zdieľanie dát jedným z najdôležitejších mechanizmov dobrého fungovania firiem. Do popredia sa dostali počítačové siete ako nevyhnutný komunikačný prostriedok, pričom ich úloha je nezastupiteľná a stávajú sa úplnou samozrejmosťou aj v malých firmách.

Počítačová sieť ako spojenie aktívnych prvkov a štruktúrovaného káblového systému nie je len sada komponentov, ale ako celok sa z daných komponentov stáva kompletný systém. V snahe poskytnúť čo najspoľahlivejšie a najvýkonnejšie systémy, dodávame len produkty od renomovaných výrobcov v oblasti káblových systémov: R&M freenet, KELine a SYSTIMAX Solutions.

 

 

 

 

 

 

Okrem klasického prepojenia UTP alebo FTP káblom, vieme zabezpečiť aj optické spoje, alebo bezdrôtové prepojenie pomocou Wi-Fi technológie.

Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení

  • Zdieľanie údajov - vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčasne.
  • Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
  • Zvýšenie spoľahlivosti systému - v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a systém môže pracovať ďalej.