Kamerový systém

Kamera2Kamery:
Videorecordéry :
Digitálne videokarty:
IP riešenia:                            

Môžeme ho rozdeliť na tieto základné typy podľa typu použitia kamier.

Analógové kamery, IP kamery

  • kamera - ktorá môže byť s pevným objektívom alebo nastavovacím  (varifokálnym objektívom).Taktiež sa rozlišuje, či chceme kameru použiť vonku alebo vo vnútorných priestoroch.
    Ďalším faktorom je či chceme kameru z nočným videním (tzv. infrapodsvietením) alebo kameru bez podsvietenia.
  • záznamového zariadenie - ktorým môže byť buď počítač do ktorého sa nainštaluje digitálna video karta určená na spracovanie daného video signálu. Tieto karty majú rôzne typy nastavenia podľa požiadaviek zákazníka. Samozrejmosťou je možnosť sledovania obrazu a záznamov cez sieť, po prevedení potrebných sieťových nastavení.
  • Ďalším záznamovým zariadením môže byť digitálny videorecorder, ktorý ma také isté vlastnosti ako spomínaná karta. Jeho výhodou je však to, že určený len na prácu z daným video signálom, tým pádom nezaťažuje svojou funkčnosťou iné zariadenia ako je to u digitálnej PC karty. Tá svojou činnosťou zaťažuje počítač v ktorom je nainštalovaná.
    Kamera

Ideálne nakáblovanie takéhoto systému je pomocou koaxiálneho káblu na

prenos video signálu z kamery do záznamového zariadenia. A samostatného káblu pre napájanie jednotlivých kamier.